سایت چنار شرق (دماوند – آبسرد)

سايت چنار شرق يكي از بهترين سايتهاي پروازي تهران است . وجود دشت وسيعي در روبروي منطقه پرواز زيبايي منطقه را دو چندان كرده است . بلند شدن از ارتفاع 500 متري و 700 متري در اين منطقه امكان پذير است .

نـوع پـرواز
معمولا در اين سايت پروازهاي ترمال و ترمو ديواره انجام مي گيرد . ندرتا پرواز ديناميك نيز صورت مي گيرد .
دستـرســي
تمامي جاده از دماوند تا ده چنار شرق آسفالت مي باشد ، فقط مسيري كه به سمت درياچه تار مي رود خاكي است . براي رسيدن به بالاي اين سايت وجود خودرو دو ديفرانسيل الزامي است . با خودروي سواري نيز مي توان بالا رفت كه عموما ترجيح مي دهند اين كار را انجام ندهند . در اين سايت با بارش اولين برف سنگين مسير براي عبور و مرور خودرو ها بسته مي شود .