عروج به آسمان در نزدیکی شماست، بفرمایید پاراگلایدر

سفر های پروازی همیشه بخشی از آموزش بوده و هست و میتوان لذت پرواز در جای جای ایران و جهان را چشید.

مطمئن باشید اگر هزاران بار یک منطقه را دیده باشید اما دیدن آن از میان ابر ها لذتی ماورای تصور شما دارد

در این ویدوئو شما را به دیدن مناظر ساحلی دعوت میکنیم