ژانویه 14, 2018

پاراگلایدر شیراز(آموزش و پرواز تفریحی از مقدماتی تا پیشرفته)

پاراگلایدر شیراز (آموزش و پرواز تفریحی از مقدماتی تا پیشرفته)

این وب سایت با هدف اطلاع رسانی در خصوص خدمات باشگاه در رشته های پاراگلایدر ، پاراموتور و سقوط آزاد در شیراز و استان فارس فعالیت مینماید .
برای کلاسهای عملي حضور در محل تمرین براي هنرجو الزامي مي باشد که در چند محل (بسته به پیشرفت شما) برگزار می شود. شروع آموزش در شیراز در سایت های صدار و مرودشت از زمین صاف شروع و در ادامه جهت تمرین تپه کوتاه در سایت صدرا پرواز کرده و ادامه تمرینات كه نهایتا به پرواز ارتفاع بلند منتهی میشود.
آموزش پاراگلایدر، پرواز تفریحی، تامین لوازم پاراگلایدر، پاراموتور، در مجموعه هوانوردی پاراگلایدر فارسی زیر نظرانجمن ورزش های هوایی و سازمان هواپیمایی کشوری تامین و برگزار میگردد.

آموزش خلبانی پاراگلایدر

• حداکثر مدت دوره از تاريخ شروع، 2 ماه می باشد.
• تهیه پاراگلایدر و لوازم پروازی در طي دوره به عهده باشگاه می باشد.
• هنرجويان به محض ورود به دوره موظفند تحت پوشش بيمه ورزشي قرار بگیرند.
• در پايان دوره گواهينامه دوره مقدماتي خلباني پرواز با پاراگلايدر صادره از سوي آموزشگاه و سازمان هواپیمائی کشوری به هنر جویان اعطاء ميگردد و همچنین در صورت نیاز هنرجو گواهینامه USHPA کشور آمریکا و گواهینامه بین للملی FAI نیز از طرف باشگاه صادر میشود.

پرواز تفریحی به همراه مربی

شما بدون نیاز به هیچ آموزشی میتوانید همراه با یک خلبان ماهر و با یک پرواز تفریحی پاراگلایدر مخصوص دو نفره که حداقل 140 و حداکثر 220 کیلو وزن را تحمل میکند در پهنای آسمان به پرواز درآیید و از لذت غیر قابل توصیف آن بهره ببرید.
شما در هنگام پرواز با پاراگلایدر به دلیل نداشتن هیچ کابینی عین یک پرنده واقعی در هوا غوطه ور هستید و لذت واقعی پرواز را حس میکنید.
در یک پرواز تفریحی حداقل 10 دقیقه و حداکثر نیم ساعت در شرایط مناسب هوایی یا حتی بیشتر در پرواز هستید. مدت زمان پرواز شما دقیقا به شرایط هوای لحظه پرواز ربط دارد.