رقص و بازی میان زمین و آسمان با پاراگلایدر

اولین رویای بشر پرواز بوده و تحقق ساده و کم هزینه این رویا با پاراگلایدر ممکن شده است، نمایش قدرت و مهارت در همه رشته های ورزشی امریست که موجب جذب علاقه مندان میگردد اکنون در تلاشیم با نشان دادن صحنه هایی جذاب از رقص و بازی میان آسمان و زمین توانایی این وسیله پرنده[...]