کرمانشاه

استان کرمانشاه یکی از استان های کشور است که از پرجاذبه ترین مناطق کشور به شمار می آید اگر اهل گردش و سفر باشید به هر بهانه ای و از هر مسیری که وارد این استان شوید با دیدنی ها و جاذبه های کم نظیری رو به رو می شود این استان از نظر وسعت هفدهمین استان کشور محسوب می شود معروف ترین سوغاتی که از کرمانشاه می توان خزید نان برنجی و نان خرمایی است هرچند این شیرینی ها در همه جای کرمانشاه وجود دارد اما مرغوب ترین نان برنجی و نان خرمایی را در بازار سنتی کرمانشاه می توان تهیه کرد و اما زیبا ترین مکان و خاطره پرواز بر فراز سایت ویس قرنی است که میتوان عظمت رشته کوه های زاگرس را در حد فاصل کرمانشاه تا ایلام و مرز عراق را دید و مات و مبهوت عظمت و زیبایی چهار فصل آن شد