استان مرکزی

محدوده کنونی استان مرکزی یکی از کانون‌های کهن استقرار تمدن در فلات قاره ایران است که آثار تاریخی متعددی را در خود جای داده است این آثار به دوران مختلف ماقبل تاریخ تا دوره معاصر تعلق دارند، و به دو گروه عمده تقسیم می‌شوند گروه اول مشتمل بر تپه‌ها و محوطه‌های باستانی است که به جز چند مورد، همگی در اطراف شهرستان ساوه واقع شده‌اند این تپه‌ها آثاری از دوره‌های ماقبل تاریخی، پارتی، ساسانی و دوره‌های اسلامی را در خود جای داده است گروه دوم بناهای تاریخ بازمانده از دوران‌های بسیار قدیم سلوکی و ساسانی تا اواخر قاجاریه را در برمی‌گیرند، کهن‌ترین این آثار معبد سلوکی است و متاخرترین آنها مجموعه بازار، حمام چهارفصل و راسته بازار اراک هستند، که به دوره قاجار تعلق دارند این بناها عمدتا در دوره‌های سلجوقی، صفوی، زندیه و قاجار احداث شده‌اند که بعضی از آنها در خطر از بین رفتن قرار دارند در میان این آثار تعدادی اماکن مذهبی از جمله بقعه‌ها، مساجد و مناره‌ها...